Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de nüfus hareketliliği ve kütahya örneği

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal, siyasal, ekonomik vb. nedenlerden dolayı sürekli değişim gösteren nüfus, kentlerin en önemli gelişmişlik göstergelerinden biri olmakla birlikte hareketli bir olgudur. İnsanlar değişen yaşam koşullarına ayak uydurabilmek için yaşadıkları bölgeyi terk edip yeni bölgelere yerleşmekte ve bu durum nüfus hareketliliğine yol açmaktadır. Özellikle 1950'li yıllardan sonra Türkiye'de dikkat çekici bir şekilde nüfus hareketliliği yaşanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye'de yaşanan nüfus hareketleri ele alınırken özelde Kütahya ilindeki nüfus hareketliliğinin sebeplerinin belirlenmesine çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Because of social, political, economical, and etc. reasons, constantly varying population, as well as being one of the most significant signs of development, is a dynamic phenomenon. In order to keep up with the varying life standards human beings emigrate and settle down in new places and this causes mobility of population. Particularly after 1950s, mobility of population has been faced in Turkey. Within this concept, in this study it is tried to determine the reasons of mobility of population in Kutahya city in particular while mobility of population throughout Turkey is dealt.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :