Yıl 2010, Sayı : 2 Sayfalar 106 - 14 2010-06-29
Dolaylı ve Dolaysız Pekiştireç Kullanımının Öğrencilerin Piyano Çalma Tekniği Üzerindeki Etkileri
Mehmet KURTULDU
18 261

Öz Bu çalışmada dolaylı ve dolaysız pekiştireç kullanmanın öğrencilerin çeşitli piyano çalma teknikleri ve alışkanlıklarına etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmada ilk olarak her biri dörder kişiden oluşan deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. Belirlenen gruplar için çalma becerisine dayalı bir denklik testi yapılmıştır. Denklik testi sonrasında kontrol grubu ile normal çalışma prensipleri doğrultusunda çalışılmış, deney grubu ile pekiştireç uygulaması yapılmıştır. Çalışma öncesinde araştırmacı tarafından uygulanmak üzere bir eser geliştirilmiştir. Geliştirilen piyano eseri deney ve kontrol gruplarını oluşturan öğrencilere uygulama süresince çaldırılmıştır. Uygulama sürecinde örnek parça deney grubu ile dolaylı ve dolaysız pekiştireçler kullanılarak çalışılmış, çalışma sonunda öğrenciler benzer çalma hareketlerini içeren başka bir parça ile son deneme sürecine alınmıştır. Yapılan çalışmadan elde edilen veriler çeşitli istatistik işlemlerden geçirilerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda yapılan pekiştireç uygulamasının öğrencilerin çalma tekniğine doğrudan etki ettiği ve süreklilik sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2010
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2010


Makalenin Yazarları
Mehmet KURTULDU