Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplam kalite yönetiminin muhasebe eğitimine uygulanması

Yazar kurumları :
Osman Gazi Üniversitesi1, Muğla Üniversitesi2
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzdeki rekabet koşullarında şirketler ilgilerini; maliyetleri azaltırken veya satışları arttırırken, somut müşteri yararları üreten önlemler üzerine odaklaştırmaktadır. İsraf edilen zaman ve kaynaklar, şirketlere büyük para kayıplarına mal olmaktadır. Hurda veya ürün üzerinde yeniden çalışma gibi düşük kaliteli ürün ve üretim süreçlerine ilişkin maliyetler ve müşteri kayıpları, kalitenin maliyeti olarak adlandırılırlar. Kalitenin maliyetini azaltmak için, toplam kalite yönetiminin benimsenmesi gerekmektedir. Toplam kalite yönetimi kapsamlı bir yönetim yaklaşımı olarak, sunulan malların ve hizmetlerin hedeflenen kalitesinin arttırılması için örgütsel faaliyetlerin devamlı olarak iyileştirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Şirket, performans standartlarını, müşterinin kendisi için neyin önemli olduğuna göre belirlemektedir. Böylece, ürün mühendisleri, muhasebeciler veya pazarlama çalışanları için ne önemli olduğu etkili olamayabilmektedir. Bu heyecan verici ve mantıklı fikir, insanların performansını ölçen ve onu rapor eden muhasebecileri etkilemektedir. Makalede, TKY analiz edilmekte ve muhasebe sahasında nasıl uygulanabileceği konusu tartışılmaktadır. Eğitim ve özellikle muhasebe eğitimi incelenmekte ve muhasebe eğitiminde uygulanabilecek teknikler vurgulanmaktadır.

Özet İngilizce :

In today's competition conditions companies focus their attention on measures that produce tangible consumer benefits while lowering costs or increasing sales. Wasted time and resources cost companies enormous amounts of money. The costs related to poor-quality products and production processes, such as scrap, rework, and loss of customers are named as cost of quality. In order to decrease the cost of quality, total quality management approach must be adopted. Total quality management is a comprehensive management approach focusing on the continuous improvement of organizational activities in order to increase the required quality of the goods and services supplied. Customer determine the company's performance standards according to what is important to him or her. Therefore not necessarrily what is important to product engineers, accountants or marketing people. This exciting and sensible idea affects accountants who measure and report on people's performance.In this article, TQM is analyzed and how it can be implemented in accounting area is discussed. Training and specially accounting training is elaborated and the techniques that can be implemented in accounting education are stressed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :