Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tky uygulamalarının mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim faaliyetlerine ve yönetici davranışlarına etkileri: denizli ili örneği

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmalarının öğretmenler tarafından, eğitim faaliyetlerine ve yönetici davranışlarına etkilerini değerlendirmektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış olup, çalışma grubunu Denizli'de faaliyet gösteren üç adet meslek lisesindeki ölçme aracına cevap veren 251 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular, okullarda uygulanan TKY çalışmalarının eğitim faaliyetlerine ve yönetici davranışlarına etkilerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, araştırmaya katılan öğretmenlerin, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde branş farklılığına ve kısmi olarak da TKY ekiplerinde çalışma farklılığına göre anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. Bunun yanında yönetimle ilgili değerlendirmede branş farklılığına göre anlamlı farklılık çıkarken, TKY ekiplerinde çalışma farklılığına göre anlamlı farklılık çıkmamıştır. Eğitim faaliyetleri ve yönetici davranışlarının değerlendirilmesinde öğretmenlerin hizmet sürelerine göre anlamlı düzeyde farklılık gerçekleşmemiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate by teachers the effects of Total Quality Management (TQM) studies applied in vocational and technical secondary education institutions to education activities and manager behaviors. Survey method is used in the study and the working group includes 251 teachers that respond the evaluating means in the three vocational high schools in Denizli. The findings obtained in the study show that the effects of TQM studies applied in the schools to education activities and manager behaviors are at intermediate level. In addition, a meaningful difference is found in the evaluation of education activities of the teachers participated in the research according to branch difference and partially to working difference in the TQM groups. Besides, there is a meaningful difference according to the branch difference while there is not according to the working difference in TQM groups in the evaluation about the management. A meaningful difference does not exist according to the working periods of the teachers in the evaluation of education activities and manager behaviors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :