Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The use of stairs method in cost accounting in the ottoman state in 19th century

Yazar kurumları :
AKÜ1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Stairs Method was sufficient for every kind of transaction and was able to meet the accounting needs of the Ottoman Empire until it was abandoned. For this reason, we can easily say that it was used in every kind of transaction related to cost accounting. With this claim, it was necessary to develop our study. In this study, we will present samples of accounting records of sericulture factory in Bursa, kept according to Stairs Method. Some necessary changes have been made on the original copy during translations in order to provide a better understanding. But the original form and changed form, which has been prepared to make the sample understandable, are given together for the use of information seekers. By this way, it is possible to make a comparison. It can be seen that the sericulture process records have a classification of direct raw materials and supplies, direct labor and general production costs. Today, sericulture production, which passed from the Ottoman State, still continues in Bursa. There is also a Sericulture Institute situated in Bursa. But, at this point, it must be mentioned that the raw material of silk, cocoon, is reared from silkworms in special rooms and for this reason it is regarded as natural raw material. So, it is impossible to see a cost born from the expenses of direct raw material and supplies. Instead, indirect materials and supplies will be seen in the sample. It will be useful to give some information about modern cost accounting and some of its basic points to start the subject and prepare a general foundation.

Özet İngilizce :

Osmanlı İmparatorluğu'nda Merdiven Yöntemi terk edilene kadar bu yöntem her tür muhasebe iş ve işleminde kullanılmış olup bahsi geçen yöntem tüm muhasebe kayıtlarında ihtiyaca cevap verebilmiş, gerekli ve yeterli temsil kabiliyetini her zaman göstermiştir. Bu nedenle rahatlıkla bu yöntemin maliyet muhasebesine ilişkin muhasebe iş ve işlemlerinde de kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu iddia bu çalışma konusunu geliştirmemizi sağlamıştır. Çalışmada merdiven yöntemine göre kaydedilmiş Bursa'da bulunan bir ipek işleme fabrikası kayıtlarına yer verilecektir. Orijinal kaydın anlaşılabilir bir şekilde çevirisi esnasında orijinal yapı değiştirilmiştir. Ancak bilgi kullanıcılarına hem orijinal kaydın görüntüsü hemde kaydın anlaşılır hale getirilmesi amacıyla düzeltilmiş durumuna ilişkin görüntüsü birlikte verilecektir. Böylece bilgi kullanıcıları kıyaslama yapabileceklerdir. Kayıtlar incelendiğinde de görüleceği üzere İpek işleme esnasında maliyetler günümüzde olduğu üzere direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri şeklinde tasnif edilmiştir. Bursa günümüzde de Osmanlı Devleti'nden kalan ipekçilik çalışmalarını sürdürmektedir. Hatta İpekçilik Enstitüsü (Tohum Mektebi) Bursa'da hizmete girmiştir. Yalnız bu noktada belirtmemiz gereken bir nokta örnekte bahsi geçen ipek dokuma fabrikasında ipeğin hammaddesi olan kozalar özel odalarda bulunan tırtıllardan elde edildiğinden hammadde işletme tarafından doğal hammadde olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle direkt ilk madde ve malzeme giderine ait doğrudan bir unsur görülmeyecektir. Ancak örnekte endirekt nitelikte olan madde ve malzemelerden bahsedilecektir. Konuya giriş yapmak ve genel bir alt yapı oluşturmak amacıyla günümüz modern maliyet muhasebesinin ilişkin bazı temel konuların hatırlatılmasına kısaca yer verilmesi uygun görülmüştür.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :