Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik yönetim ve örgüt kültürü: ilişkisel bir analiz

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İİBF-Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
687
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde gittikçe artan rekabet ortamında örgütlerin daha stratejik düşünmek ve davranmak zorunda oldukları bir gerçektir. Böylesi bir zorunluluk stratejik yönetimi günümüzün en önemli yönetim tekniklerinden biri haline getirmiştir. Günümüzün vazgeçilemez yönetim tekniklerinden biri haline gelen stratejik yönetime bu çalışmada örgüt kültürü ile varolduğu iddia edilen ilişki perspektifinden bakılmaktadır. Böylesi bir bakış açısı faydalıdır çünkü, başarı sıklıkla stratejilerin örgüt kültürü ile desteklenmesinin derecesine bağlıdır. Şayet bir örgütün stratejileri değerler, inançlar, ritüeller, seremoniler, hikayeler, semboller, dil ve kahramanlar gibi kültürel ürünler tarafından destekleniyorsa o örgütte benimsenen stratejilerin uygulamaya geçirilmesi hem kolay olacak hem de kısa bir sürede sonuca ulaşılabilecektir. Oysaki stratejileri destekleyen bir örgüt kültürü yoksa o örgütte hem stratejilerin benimsenmesi hem de uygulanmaya konulması zor hatta örgüte zarar verici bir nitelikte olacaktır.

Özet İngilizce :

Today in the increasingly competitive environment, organizations need to more strategic thinking and acting that is a fact. Such a requirement of the strategic management of our day have made one of the most important management techniques. One of today's management techniques has become indispensable to the strategic management of this work exist in the organization culture is alleged relationship from the perspective look. Such a perspective is useful because often the success of strategy depends on the degree of organization culture and be supported. If an organization's strategies, values, beliefs, ritual and ceremony, symbols, language and cultural heroes, such as products, supported by the organization adopted the strategies of implementation and will be easy and in a short period of time results will be available. Or an organization that supports the strategies whereas culture in the organization and implementation of strategies to adopt and even difficult to put in a qualification would be damaging to the organization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :