Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spor haberciliğinde doğruluk ve tarafsızlık

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölüm1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Spor olaylarını halka aktarma işlevini yerine getiren spor medyası, genel medya alanları içinde akademik veya sektörel olarak en çok tartışma konusu olan alanlardan biridir. Bu araştırmada, gazetelerin spor servisi yöneticileri ve spor gazetelerinin yöneticilerinin spor gazeteciliğine yönelik yoğun eleştirilerin olduğu tarafsızlık ve gerçek dışı haber konularına bakış açısı incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırmada, Türkiye genelinde yayın yapan 5 gazetenin spor servisi müdürü ve 2 spor gazetesinin müdürü ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Gazetelerin spor servisleri ile spor gazetelerinin yöneticileri, gerçek dışı haberlere özellikle transfer dönemlerinde rastlandığı ve tarafsız davranma konusunda yeterince hassas olunmadığı görüşündedir. Katılımcılara göre spor gazetelerinin en önemli haber kaynağı olan üç büyük kulübün (Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş) büyük ölçüde kapılarını gazetecilere kapatmaları spor medyasını zor durumda bırakmıştır. Kulüplerin engellemeleri, haber ihtiyacını karşılayamaz hale gelen gazeteleri sayfaları doldurmak için gerçek dışı haberlere yöneltmiştir. Spor servisi yöneticilerine göre haber ve yorumlarda taraflı davranılmasının altında da medyanın ticari kaygılarla büyük kulüpleri kayırması yatmaktadır. Gazetelerin bu kısır döngüden kurtulması için, dünyanın en çok ilgi gören branşı olan futbolun dışındaki spor dallarına da ilgi göstermesi önerilebilir. Spor medyasının sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ederek, diğer spor branşlarına daha fazla yer vermesinin, taraflılık ve gerçek dışı haber sorununun çözümüne katkı sağlayacağı söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Sports media that functions as the transmitter of sports news to the public is one of the topics of academic or sectoral discussion among the general media sectors. This study examines the viewpoints of sports service and sports newspaper administrators regarding impartiality and insubstantiality in the news which is a topic of most of the criticisms towards sports journalism. The qualitative study involves interviews with the sports service managers of 5 national newspapers and 2 sports newspapers managers. Collected data was analyzed with the help of data analysis. Administrators of sports services in the papers and managers of sports newspapers believe that unsubstantiated news frequently occur during the transfer season and they think that there is not sufficient sensitivity towards being impartial. According to the participants, the fact that the three most important football clubs (Galatasaray, Fenerbahçe and Beşiktaş) which are the main source of sports newspapers closed their gates to the sports journalists left the sports media in a difficult situation. The obstruction of the football clubs towards the sports newspapers and services have led these sources to unsubstantiated news. According to sports service administrators, the underlying reason behind all this is the fact that media shows favoritism to big football clubs due to financial concerns. In order for the newspapers to break free from this vicious cycle we can suggest that people should focus on sports branches other than football. We can also state that the sports media, acting with social responsibility, can contribute to the solution of the problems of impartiality and unsubstantiated news

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :