Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal iktidarı etkileme yöntemlerinden biri olarak lobicilik

Yazar kurumları :
7 Aralık Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Lobicilik, örgütlerin amaçlarını gerçekleştirmek için yasama ve yürütmeyi etkilemesi olarak nitelendirilebilir. Lobi faaliyetleri, çoğu zaman bu faaliyetlerin genel kabul gördükleri yerlerde bile hem kamuoyu hem de siyasal sistem tarafından kuşkuyla karşılanmaktadır. Bu şüphenin sebepleri, yetenekli grupların kamu olanaklarından hak etmedikleri ölçüde yararlanma düşüncesi ve bu grupların politikacı ve bürokratları görev ve yetkilerini kötüye kullanmaya itme endişesi olarak sıralanabilir. Örgütler veya bireyler çıkarlarına aykırı gördükleri hükümet düzenlemelerini yönlendirebilmek veya kendilerine ekonomik avantaj sağlamak için lobi yaparlar. Lobiciliğin diğer ülkelere nazaran Amerika'da gelişmesinin sebebi, ekonomik ve siyasi sistemin bu tür faaliyetlere daha elverişli olmasıyla açıklanabilir.

Özet İngilizce :

Lobbying is idenfied as effect on legislative and executive to realize their organizational goals. Lobbying raised doubts either in public opinion or political system even in place where it is accepted generally. The reasons of this hesitation are ordered as the idea of intelligent groups benefit from public facility with unearned size and fear of politicians and bureaucrats misused tasks and authority by pressure of these groups. Organizations or individuals make lobbying to directed govenmental arrangements that they consider against their interests or provided economic advantage to them. Reason of development of lobbying in America compared to other states is explained as an suitable economic and political system for this kind of activity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :