Yıl 2012, Sayı : 6 Sayfalar 35 - 51 2012-07-25
Anadolu Miyosen Dönem Suidleri
Hilal YAKUT
17 261

Öz Üçüncü jeolojik zamanda karasallaşmaya başlayan Anadolu, canlı türlerinin kıtalararası etkileşimine izin vermiştir ve dolayısıyla pek çok canlı grubuna ev sahipliği yapmıştır. Bu canlı grupları arasında yer alan domuzlar (suidler), insan atalarıyla aynı ekolojik ortamda yaşamaları, benzer diyete sahip olmaları ve dolayısıyla çevre değişikliklerine benzer tepkiler vermeleri nedeniyle önemli bir memeli grubudur. Türkiye’de ve insansı (hominoid) buluntusu veren Paşalar’dan Conohyus, Bunolistriodon ve Listriodon, Çandır’dan Bunolistriodon ve Listriodon, Sinap’tan ise Kubanochoerus, Bunolistriodon, Listriodon, Propotamochoerus, Hippopotamodon ve Microstonyx cinslerine ait Suidae (domuz ailesi) buluntuları ele geçmiştir. Çorakyerler fosil lokalitesinden ele geçen materyal henüz tam olarak isimlendirilmemiş, ancak ilk çalışmalara göre Microstonyx major cf. M. major erymanthius olarak belirlenmiştir. Anadolu Suidae buluntuları Asya ve özellikle Avrupa türlerine yakınlık göstermekte olup, Anadolu’da Asya ve Avrupa’daki türlerin yanı sıra farklı türler ve alt türler de tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Anadolu, Miyosen Dönem, Suidae.
Alpagut, B. (1987). Paşalar Köyü Kazısı-1986. 9. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. cilt, ss. 1-7, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2012
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2012


Makalenin Yazarları
Hilal YAKUT