Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel çatışma ve etkileri

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, örgütlerde ortaya çıkan çeşitli düzeylerdeki çatışmaların ve örgütsel etkilerinin teorik olarak incelenmesidir. Örgüt içi bağımlılıklardan, amaç ve algılama farklılıklarından kaynaklanan çatışmalar, iyi yönetilmediğinde yıkıcı sonuçlar doğururken, iyi yönetildiğinde ise örgütler açısından yeni alternatifler arama ve fikir birliğine ulaşma sürecinde yararlı sonuçlar vererek, örgüt performansına olumlu katkılar yapmaktadır. Örgüt yöneticileri, çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareket ederek çatışmayı duruma uygun biçimde yönetmeli ve her düzeydeki farklılıkları örgüt amaçlarını gerçekleştirecek biçimde birleştirmelidir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to discuss the emerging conflicts in organizations at various levels theoretically. When the conflicts, sourcing from organizational dependences and differences in objectives and perceptions, cannot be managed well, they cause destructive results. But when they are managed well, as beneficial results come out in the process of searching for new alternatives and reaching a consensus, this makes essential contributions to performance of organization. By considering that conflict is inevitable, managers of organization should manage conflict as occasions require and combine differences at all levels to attain organizational objectives.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :