Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin öğrenci devamsızlıkları hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi 1, Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü2
Görüntülenme :
689
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretimde kazandırılan bilgi ve beceriler, bir yandan bireyin hayata atıldığı andan itibaren kendisi ve toplum için daha üretken ve verimli olmasını sağlarken; diğer yandan daha ileri eğitim kademelerindeki öğrenmenin temelini oluşturur. Bilimde meydana gelen gelişmeler sonucunda toplumun değişmesi, özellikle okulun öneminin giderek artması, öğrencilerin devamsızlık nedenleri üzerinde daha da hassas durulmasını gerektirmektedir. İlköğretimin amaçlarına ulaşılmasında öğrencilerin okula devamının ayrı bir önemi vardır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin devamsızlık nedenlerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Elazığ il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan tüm öğretmenler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen toplam 178 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin, öğrencilerin devamsızlık sebepleri hakkındaki görüşlerini belirleyebilmek için araştırmacı tarafından geliştirilen "Öğrenci Devamsızlıklarına Öğretmen Görüşü Anketi" kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen en önemli sonuç; öğretmenlerin, öğrencilerin devamsızlıklarının en büyük sebebi olarak sağlık sorunlarını ve ailevi nedenleri görmeleridir.

Özet İngilizce :

Knowledge and skills obtained in primary education not only make the individual more efficient and productive for himself -from the moment of starting life- and for society but also form the basis of learning in further educational stages. Changes in society as a result of developments in science, especially the increase in importance of schools require focusing on the reasons of student absenteeism even more precisely. In order to achieve primary education goals, students' attendance to school has a particular importance. The aim of this study is to research the reasons of absenteeism among primary school second level students in accordance with teachers' opinion. The research sample consists 178 teachers who are selected via simple random sampling method among all teachers work in primary schools in Elazig province center in 2009-2010 academic year. Teacher opinion on students' absenteeism survey developed by researcher is used in order to identify the teachers' conviction about causes of student absenteeism In analyzing the data gained, frequency and percentage are used. According to research findings the most important result is teachers' opinion that health and family status are the main causes of absenteeism.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :