Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı : 11 Sayfalar 186 - 191 2015-01-16
Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor
Gökhan TUNÇ
12 261

Öz Zoltán Kövecses, gerçek ve özgün metaforların edebiyatta ve sanatın diğer dallarında bulunabileceğine dair genel kanaate değinir ve hakiki metafor örneklerini oluşturan unsurun şairin ya da sanatçının yaratıcı dehası olduğu görüşünü sorgular. Ona göre sanılanın aksine şiir dilinin büyük kısmı sıradan kavramsal metaforlara dayanır. Kövecses, şairin gündelik dildeki kavramsal metaforları yeniden işleyerek şiirini oluşturduğunu iddia eder. Bu makalede, Kövecses’in sözü edilen görüşlerinden yola çıkılarak, Ahmet Haşim’in “Merdiven” şiirini yazarken, gündelik dilde yer alan “Yaşam bir yolculuktur”, “Ömür bir güne benzer” ve “Yaşam dört mevsimdir” kavramsal metaforlarını kullandığı ve bunları işleyerek edebî metaforlara dönüştürdüğü ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Ahmet Haşim, Merdiven, Zoltán Kövecses, kavramsal metafor, edebî metafor.
Ahmet Haşim (2008), Bütün Şiirleri: Piyale/Göl Saatleri, Diğer Şiirler, Dergâh Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 16 Ocak 2015
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ocak 2015


Makalenin Yazarları
Gökhan TUNÇ