Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oecd ülkelerinde yapılan vergi reformlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, OECD ülkelerindeki vergi reformu sorununu incelemektedir. Vergi reformu, vergi sistemlerinin değişen ekonomik, sosyal ve siyasi koşulları yansıtacak şekilde sürekli bir biçimde uyum sağlamasını gerektiren bir süreçtir. Son yirmi yılda, OECD ülkelerinin hemen hemen hepsi vergi sistemlerinde, vergi sistemlerinin fonksiyonlarını, ekonomik ve sosyal etkilerini değiştiren yapısal değişiklikler gerçekleştirdiler. Bu çalışma, son zamanlarda vergi reformu gerçekleştiren ABD, Fransa, Japonya ve Türkiye gibi ülkeler üzerinde odaklanmakta ve bu ülkelerdeki vergi reformlarını analiz etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper examines the issues of tax reform in OECD countries. Tax reform is an on-going process, with tax systems continuously adopting to reflect changing economic, social and political circumstances. Over the last two decades, almost all OECD countries have undertaken structural changes in their tax system which have altered the way these systems function and their economic and social impacts. This paper focuses on USA, France, Japan, and Turkey, which has recently presented tax reforms and analyses the tax reforms in each country.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :