Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müşteri şikâyet davranışlarında kültürler arası farklar: k.k.t.c. vatandaşları ve t.c. vatandaşlarına yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
572
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, kültür boyutları koşullarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının şikâyet davranışları farkı sınanmıştır. Bu çalışmada, banka müşterilerinin şikâyet davranışlarında kültürel farklılıkları ortaya koymak için Hofstede'in kültür tipolojisi seçilmiştir. Araştırmada veriler toplanırken yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Veriler non-parametrik test olan Mann-Whitney U testinde analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Türk vatandaşı ile Kıbrıs vatandaşı arasında "belirsizliksizlikten kaçınma" ve "bireysellik/toplumsallık" boyutlarında müşteri şikâyet davranışlarında farklılık olduğu ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to test the differences in the consumer complaint behaviour of both Turkish Republic of Northern Cyprus and The Republic of Turkey citizens in term of culture dimensions. The paper adapts Hofstede's typology of culture as a framework to investigate cultural differences in the complaint behaviour of bank customers. A face to face interview survey is conducted to collect data in this research. Non-parametric data are analyzed by various statistical methods such as Mann-Whitney U test. The result of the analysis shows that there are differences on customer complaint behaviour between Turkish Republic of North Cyprus citizens and The Republic of Turkey citizens in both "individualism/Collectivism" and "Uncertainly Avoidance" which are terms of culture dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :