Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobbing ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve kütahya il merkezi özel banka işletmelerinde uygulama

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İBBF, İşletme Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, İşletme ABD2
Görüntülenme :
924
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, uygulama kapsamına alınmış olan sektördeki mobbing uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme eğilimi arasında nasıl bir ilişkinin var olduğunun tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda mobbinge uğrama düzeyi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ters yönlü anlamlı bir ilişkinin var olduğu ortaya çıkmaktadır. Başka deyişle, çalışanların mobbing uygulamalarına maruz kalma sıklığı arttıkça, örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme eğilimlerinde azalma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this project is, mobbing applications which are in scope of chosen sector and to determination of relationship between tendencies of showing organizational citizenship behaviour.According to result of the research, there is reverse and meaningful relation between the level of expose to mobbing and organizational citizenship behaviour. In other words tendency of showing organizational citizenship behaviour decreasing when employees are exposed to mobbing.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :