Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Max weber in sosyoloji kuramında toplumsal faaliyet tarzı ve kültürel değer ilişkileri

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi1
Görüntülenme :
768
DOI :
Özet Türkçe :

Kültür,bir değer kavramıdır. Kültürün kendisinin içeriğini de oluşturan değerler ile olan bu bağlantısı, kültürü, empirik bir gerçeklik haline getirmektedir. Max Weber'e göre,değerlerin geçerliliği bir inanç konusu olduğundan, toplumsal bilimler mutlaka araştırma değerlerini içermeli; ancak, somut faaliyeti denetimi altına alan buyruklardan kaynaklanan bağlayıcı normlar ve idealleri şart koşmamalıdır. Sosyal bilim somut gerçeği empirik olarak irdeleyen bir bilim olmalıdır. Eğer, sosyal faaliyet, kapsadığı bu anlama hem nedensel içerik ve hem de anlama seviyesi bakımından bir uygunluk taşırsa ; toplumsal bir fenomen olarak fark edilmesi, en yüksek düzeyde anlaşılması mümkün olur. Somut eylemi anlaşılır kılan bu önermenin analizi, üç sorunun sorulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sorular,eylemin yapılmasına yol açan etmen uygun olarak nasıl kavranabilir, anlamlılığa uygun gelen kavrama nasıl gerçekleşir, bu ikisi arasında ne gibi bir bağlantı bulunmaktadır, şeklinde özetlenebilir. Tutumlar ve güdülerin, sosyal davranışa açıklık getirmesi ve kavranmasını sağlaması, bu etmenlerin doğasının irdelenmesinde ve işleyişinin sorgulanmasında, çok büyük bir önem taşımaktadır. Üstelik kişiye özgü sanılan bu tutumlar, diğer şahısların güdüleri ve eylemlerinden doğrudan etkilenmekte ve bunlar tarafından değiştirilmektedir. Diğer kişilerle bağlantı halinde olan kişi faaliyetinin, sosyolojik geçerlilik taşıyan davranış kalıpları ve zümresel normlarla da yakın bağlantısı bulunmaktadır. Davranış, kişisel niyetlerin olduğu kadar bireyin içinde bulunduğu sosyal ortamın da anlaşılabilmesi için anahtardır. Bundan dolayı, toplumsal anlama, faaliyette bulunmaya azmetmiş insanlar üzerinde neyin etkili olduğunun analizini zorunlu kılar.

Özet İngilizce :

The concept of culture itself is a value concept. Emprical reality becomes culture to us because and in so far as,we relate it to values. The validity of values is a matter of faith,not of knowledge,according to Weber; therefore the social sciences must investigate values but cannot provide binding norms and ideals from which directives controlling practical activity can be derived. Social science must be an emprical science of concrete reality. The highest level of the understanding of social phenomena,is reached if this understanding is both causally adequate and adequate on the level of meaning. This proposition requires analysis of three questions : What is causally adequate understanding? What is meaningfully adequate understanding? How are the two interrelated? Since attitudes and motives explain social behavior,it is important to search out the nature and operation of these factors. Moreover,the attitudes of a person are affected by and changed by the motives and actions of other persons. Activity of the person in his relations with other person discloses patterns and categories of sociological validity. Behavior is the key to intentions and a person's understanding of a social situation. Social understanding thus involves an analysis of what effects human beings intend to achieve.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :