Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretiminde materyal geliştirmenin ve kullanımının yeri, önemi ve bu konuda öğretmenin rolü

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği1, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
930
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; materyal geliştirmenin ve kullanmanın matematik öğretimindeki yeri, önemi ile bu konuda öğretmen ve öğrenci açısından yaşanan sorunları saptamaktır. Çalışma kapsamında, matematik derslerinde materyal kullanımı konusunu içeren dokümanlar incelenmiştir. ncelenen dokümanlar içerik analizine tabi tutulmuştur. çerik analizi yapılırken özellikle araştırmacılar tarafından ulaşılan ortak noktalar tespit edilmiştir. Bu analizler çerçevesinde; "Materyal kullanımını destekleyen kuramsal altyapı nedir?", "Matematik öğretiminde materyal kullanmanın yeri, önemi ve avantajları nelerdir?", "Materyallerle matematik öğretiminde öğrencilerin karşılaştığı zorluklar nelerdir ve bu zorluklarda öğretmenlerin rolü nedir?" ve "Öğretmen materyal seçerken, hazırlarken ve kullanırken nelere dikkat etmelidir?" sorularına cevap aranmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen önemli bulgulardan birisi, matematik öğretiminde öğrencilerin müfredat programından yeterince faydalanabilmeleri için materyal kullanımı zaruri olduğu halde, öğretmenlerin bu konudaki bilgi, beceri ve deneyimlerinin yeterli olmamasından ötürü materyal kullanımında zorluk yaşadıkları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine the importance of material development and use in mathematics education and the problems experienced by the teachers and the students. The documents containing the subject of material use in mathematics courses were analyzed. The analyzed documents were subjected to content analysis. The content analysis particularly determined the common points reached by the researchers. Within the framework of these analyses, the following questions were tried to be answered: "What is the theoretical background supporting material use?", "What is the importance, role and advantage of material use in mathematics education?", "What are the problems faced by the students in mathematics education with materials and what is the role of the teachers in these problems?" and "What points should the teachers take into account while selecting, preparing and using the material?" One of the important findings of the study was that although use of materials is compulsory to enable the students benefit from the curriculum program sufficiently, the teachers experienced problems due to lack of information, skills and experience in this matter.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :