Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Leadership in public sector: a brief appraisal

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Deputy Governor of Konya Province1
Görüntülenme :
618
DOI :
Özet Türkçe :

Leadership in public sector is accepted to be an important component of good governance in general and good public governance in particular. In this context, this article will present recent developments in leadership literature with a view to highlight significance of public leadership while also providing food for thought for public leadership in Turkey. First, an overview of how the public leadership is perceived in international organizations like OECD will be brought into perspective. Second, taking into the vast scholarly literature on leadership, recent research on the theory and practice of leadership will be highlighted. Next, public leadership will be discussed in relation to recent developments in NPA context. Then, an overview of public leadership in local government will be presented. Finally, in the light of the presented issues, the article will end with future recommendations.

Özet İngilizce :

Kamuda liderlik genel anlamda iyi yönetişimin ve daha özele inildiğinde de kamuda iyi yönetişimin önemli bir bileşenidir. Bu çerçevede makalede liderlik literatüründeki en son çalışmalar ışığında kamuda liderliğin önemi vurgulanacak ve Türkiye'de kamuda liderlik konusunda gelecekte gerçekleşecek olan tartışmalara ışık tutacak çalışmalar sunulacaktır. İlk olarak, OECD gibi uluslararası organizasyonlarda kamuda liderliğin nasıl algılandığı ele alınacaktır. İkinci olarak, var olan geniş liderlik literatürü dikkate alınarak liderlik konusundaki yakın dönemdeki teorik ve ampirik çalışmalar sunulacaktır. Daha sonra, kamuda liderlik Yeni Kamu Yönetimi anlayışı çerçevesindeki tartışmalar kapsamında ele alınacaktır. Bunu yerel yönetimlerde kamuda liderliğe genel bir bakışın sunulması izleyecektir. Son olarak, makalede sunulan bütün bilgilerin ve tartışmaların ışığında, geleceğe yönelik bazı önermelere yer verilecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :