Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal kaynak planlaması: yönetsel karar verme açısından cp group uygulaması

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi UBYO Muhasebe Bölümü1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Yeni bilgi teknolojilerinin ortaya çıkması ise; çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Yakın geçmişte ortaya çıkan, ileri bilgi teknolojilerinden biri de Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning (ERP)-KKP)'dır. Bu çalışma; ülkemizdeki işletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerini, yönetsel karar verme sürecinde, hangi etkinlikte uyguladıkları, sistemden bekledikleri verimi alıp almadıkları incelenmiştir. Araştırma sonuçları, Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinin, karar verme, planlama, bütçeleme, raporlama, analiz ve yönetim muhasebesi uygulamalarında pozitif etkileri olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

Advanced information technologies, and speed of today's competitive business environment has become an indispensable part. The emergence of new information technologies, are made very quickly. Emerged in the recent past, one of the advanced information technology ERP(Enterprise Resource Planning). ERP, This study, ERP systems, management decisions and management accounting practices, which are applied in activity, received from the system efficiency expect, is to examine. Research results, ERP projects, decision making, planning, budgeting, reporting, analysis and management accounting practices has shown positive effects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :