Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı : 8 Sayfalar 1 - 25 2013-07-18
Türkiye'de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı - Survival Performance of Tenant Firms in Business İncubators (ISGEMS) in Turkey
Onur SUNGUR,Murat Ali DULUPÇU
10 261

Öz Bu çalışmanın amacı; işletme kuluçkaları programlarının ve kuluçkalarda sunulan hizmetlerin kiracı firma performansına etkisinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda; işletme kuluçkalarında sunulan hizmetlerin hayatta kalmaya etkisi Türkiye’de İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) örneğinde araştırılmaktadır. Araştırmanın odağını; Adana, Diyarbakır, Elazığ, Ereğli, Eskişehir, Mersin, Nevşehir, Samsun, Tarsus, Van, Yozgat ve Zonguldak İŞGEM’lerde mevcut bulunan 238 firma ve söz konusu İŞGEM’lerden daha önce çıkış yapmış 176 firma olmak üzere toplam 414 firma oluşturmaktadır. Oluşturulan araştırma modeli çerçevesinde; İŞGEM hizmetleri (1) büro hizmetleri, (2) paylaşılan/ortak hizmetler, (3) eğitim hizmetleri ve (4) danışmanlık hizmetleri olmak üzere 4 kategoriye ayrılmış ve toplam 22 hizmetten oluşturulmuştur. Uygulama yöntemi olarak Kaplan-Meier hayatta kalma grafikleri kullanılmış ve araştırma modeli sonucunda tüm hizmet gruplarının firmaların hayatta kalma olasılıkları üzerinde önemli ve pozitif etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

İşletme Kuluçkaları; İş Geliştirme Merkezleri; KOBİ'ler; Hayatta Kalma; Kaplan-Meier Hayatta Kalma Analizi
Aaboen, Lise (2009), “Explaining Incubators Using Firm Analogy”, Technovation, Sayı.29, (657670).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2013
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Temmuz 2013


Makalenin Yazarları
Onur SUNGUR
Murat Ali DULUPÇU