Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük sanayi sitelerinde kurumsal sosyal sorumluluk olgusu: bilecik küçük sanayi sitesi örneği

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Böl., Yönetim ve Organizasyon ABD1, Bilecik Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü2
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin birbirleriyle, çalışanlarıyla, müşterileriyle ve diğer paydaşlarıyla ilişkileri "Ahilik" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" bağlamında incelenmiştir. Elde edilen bulgular işletmelerin yeterli sayıda çırak, kalfa ve usta yetiştiremediklerini; mesleki konularla ilgili olarak biraraya gelerek birlikte hareket edemediklerini ve kentin sağlık, eğitim ve kültür gibi ihtiyaçlarına yeterince destek olamadıklarını göstermektedir.Bu eksikliklere karşın, sitede faaliyet gösteren işletme sahiplerinin müşterilere sorumluluk bilinciyle hizmet verdikleri, insani konularda kendi aralarında yapıcı ilişkiler geliştirdikleri, işyerlerini "besmele" ile açtıkları, "çalışmayı ibadet olarak gördükleri," "ekmek teknesi" olarak gördükleri işyerlerinde "helal kazanç elde etmeyi" önemsedikleri anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işletme sahiplerinin (her ne kadar bazı konularda sorunlar yaşıyorlarsa da), sosyal sorumluluk konusunda iyi oldukları, Ahilik geleneğini belli ölçüde sürdürdükleri anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, the relationships of small business owners among themselves and with their employees, customers and other key stakeholders in Bilecik Small Industrial Area are analyzed in terms of corporate social responsibility and Ahilik. Findings of the study show that small business owners can not train enough apprentices, qualified workmen, and masters; they can not come together and act accordingly related to the occupational issues; and they can not adequately support Bilecik's medical, educational, and cultural problems.On the other hand, small business owners operates their businesses in a socially responsible manner and respect their customers, and neighboring small business owners. In addition, they open their stores in the morning with "besmele," they consider "work" as a "worship," and they see their businesses as "places where they earn their bread", and they struggle to earn "honest earnings."Finally, it is understood from the research that small business owners in Bilecik Small Industrial Area are very good at corporate social responsibility issues (although there are some minor problems) and they try to keep Ahilik alive, as much as they can.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :