Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz ortamında kobilerin muhasebeci seçimini etkileyen faktörler: kütahya araştırması

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümü1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz küresel kriz ortamında yönetimin muhasebeden talep ettiği bilgilerin kapsam ve hacminde değişimler olmuştur. Bu ortamda işletmelerde muhasebeci seçimini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi anlamlı sonuçlar ortaya çıkartabilir. Bu yüzden Türkiye’de küçük ve orta büyüklükte işletmelerde muhasebeci seçimlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Anketin faktör analizi ve güvenilirlik analizleri ile örneklemin demografik özelliklerinin araştırılması ve çapraz tablolar SPSS 17 programında yapılmıştır. Dört faktör tespit edilmiştir. Bunlar eğitim, toplumsal konum, kişisel özellikler ve parasal konulardır. Bu faktörlerde toplanan değişkenlerin ortalamaları incelendiğinde, işletme yöneticilerinin kişisel özelliklere daha fazla önem verdiklerini ve parasal konuların önceliğinin diğer faktörlere göre daha az olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In today's global crisis environment, there have been changes in management's request from accounting scope and volume of information. In this environment, determining the factors of influence the selection of accountants can reveal meaningful results. Therefore, it has been investigated factors affecting selection of accountants in small and medium-sized enterprises in Turkey. Reliability research, factor analysis of the questionnaire and demographic characteristics of the subjects and cross tabs were conducted in SPSS 17 program. Four factors were determined. These are education, social position, personal characteristics and monetary issues. Analyzing the means of variables accumulated in these factors, it can be said that business executives give more importance to personal characteristics and priorities of monetary issues less than the other factors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :