Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi kartı kullanıcılarının memnuniyet ve gelecekte kullanma niyeti değişkenlerine göre kümelendirilmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. İstatistik Böl1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. İstatistik Böl2, Yüksek Lisans Öğrencisi İstatistik Anabilimdalı. Eskişehir
Görüntülenme :
591
DOI :
Özet Türkçe :

Pazar bölümlendirmelerinde müşteriler uygun sınıflara ayrılmaktadır. Çok değişkenli istatistiksel tekniklerden kümeleme ve diskriminant analizi pazar bölümlendirmelerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada müşteriler, kredi kartıyla ilgili tutumları dikkate alınarak sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda kredi kartı müşterilerinin dört sınıfa ayrılabileceği görülmüştür. Bu sınıflalar; Sadık kredi kartı kullanıcıları, Sahte sadık kredi kartı kullanıcıları, Mecburi kredi kartı kullanıcıları ve Kredi kartı karşıtı kullanıcılar olarak isimlendirilmiştir

Özet İngilizce :

Segments are divided into classes according customers. A multivariate statistical technique of cluster and discriminant analysis, market segmentation is often used. In this study, customers with credit card by taking into account the attitudes were classified. As a result of analyses, credit card customers could be divided into four classes was seen. These classes labeled whit Loyal credit card users, Inadhesive credit card users, Compulsory credit card users and Anti credit card users.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :