Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klasik dönemden tanzimat a osmanlı kenti ve yerel yönetimler

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO1, Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Selçuklu'dan Osmanlı'ya miras kalan birikimlerle zenginleşen Osmanlı kenti, Klasik dönemde iyi bir örgütlenmeye sahipti ve yerel yönetim hizmetleri etkin bir biçimde sunuluyordu. Klasik dönem Osman kenti ve yerel yönetim hizmetlerinin sunumu, Tanzimat'la birlikte hem örgütsel hem de işlevsel anlamda önemli değişimlere uğramıştır. Tanzimat'ın, ekonomik, mali, askeri ve idari parametreler bağlamındaki çıktılarının en somut yansıdığı alanlardan ve kurumlardan birisi, Osmanlı kentidir. Özellikle, yerel hizmetlerin sunumuna ilişkin gerek anlayış ve gerekse örgütlenme bağlamında kentler, bu dönemde yepyeni bir süreçle karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devreden zihinsel, örgütsel ve işlevsel birçok parametrenin şekillenmesinde de önemli olmuştur.

Özet İngilizce :

The Ottoman city, enrichened by means of inheritance from the Seljoukian times, possessed an impresive local administration organization in the classical era, henceforth, local services were provided effectively. The services offered by local administrations and the Ottoman city in the classical era were subject to important changes throughout the Reformation Era in terms of organizational and functional aspects. Indeed, one vitally important and concrete impact of Reformation era, in the context of military, financial, military and administrative parameters, has been upon the Ottoman city. In particular, cities have come across a new transformation period in regard to the delivery of local services in terms of understanding and organization. This new situation has contributed to the shaping and evolution of mental, organizational and functional parameters from the Ottoman times to the Republican Era.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :