Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu örgütlerinde stratejik performans yönetim aracı olarak kurumsal başarı karnesi’nin kullanımı

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF1, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi2
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal başarı karnesinin başlangıçtaki hedefi, ilgi odağı ve uygulamaları özel sektöre yönelik olmasına rağmen son zamanlarda kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kurumlarda da yönetimin geliştirilmesi için önemli bir sistem haline gelmiştir. Kamu örgütlerinin sahip olduğu çeşitli finansal, fiziksel ve beşeri kaynakların tutarlı ve etkin şekilde kullanılması için optimum düzeyde entegrasyonunun ve koordinasyonunun sağlanarak iyi yönetilmesi şarttır. Kamu sektöründeki seçilmiş ve atanmış üst yöneticiler örgütlerinin performans seviyelerini belirlemek için temel bir metoda ihtiyaç duymaktadırlar. Yöneticiler güvenilirlik, duyarlılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hizmetlerinin performansını paydaşlarına açıklama sorumluluğu taşımaktadırlar. Kurumsal başarı karnesi bu işlevleri üstlenmek noktasında kamu örgütleri için geleneksel performans yönetim araçlarına göre daha güvenilir ve açıklayıcı çözüm kapasitesine sahiptir. Bu çalışmada kamu örgütlerinde performans yönetimi ve stratejik planlama ile bütünleşik olarak kurumsal başarı karnesinin başarılı biçimde uygulanmasına etki eden faktörler irdelenerek geleneksel performans yöntemlerinden farklılıkları ortaya konmuştur. Çalışmanın yöntemi literatür taraması ve ikincil kaynakların değerlendirilmesine dayanmaktadır.

Özet İngilizce :

Although the initial target, focus and executions of the corporate success report are oriented at private sector, recently it has become a significant system for the development of management in public agencies and nonprofit institutions as well. Good management by providing the integration and coordination at the optimum level is essential for the effective and consistent use of various financial, physical and human resources of public organizations. Elected and appointed top executives of public sector organizations are in the need of a basic method to determine the level of performance of their organizations. Executives bear the responsibility of disclosure their service performance to the stakeholders within the framework of reliability, sensitivity and transparency principles. The corporate success report has more reliable and explanatory solution capacity rather than conventional performance management tools for public organizations in order to undertake these functions. This study discuss factors having an effect on successful implementation of corporate success report as integrated with performance management and strategic planning in public organizations and reveal its differences compared to conventional performance methods. Method of the study depends on literature review and secondary references.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :