Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu mali yönetimindeki değişim trendinin dış ticaret politikasına etkileri

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniv. Biga İİBF Maliye1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Sermayenin serbest dolaşımını öngören küreselleşme süreci, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ekonomik alandaki işleyişleri bazı değişimlere uğratmıştır. Değişimin ortaya çıktığı alanlardan birisi olan kamu mali yönetiminde belirlenen temel ilkeler dış ticaret politikasını da yakından etkilemiştir. Devletin dış ticaret dengesinin sağlanmasında kullandığı önemli kamu politikası araçlarından olan dış ticaret politikasının, kamu mali yönetimindeki değişimlerden stratejik plan uygulaması ve faaliyet raporu uygulaması ile, ülke ekonomik politikası ile bütünleştirilmesi ve dünya ticaret trendindeki gelişmelere uyumu hedeflenmiştir. Ancak, yapılan uygulamaların başarısı, sadece kurum ve kuralların yenilenmesi ve anlayış değişimi ile değil, değişimin yapıldığı alandaki yapısal nitelikler ile de yakından bağlantılıdır. Yapısal nitelikli sorunların ortadan kaldırılamaması, değişimin önünde önemli bir engeldir. Bu konuda da kamu ekonomisi karar birimi olarak devlete önemli roller düşmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As is the case with all over the world, globalization process which envisaged to free movement of capital, also changed something in economic affairs in Turkey. Basic principles of public finance management are one of the changing areas affected intimately foreign trade policies. Foreign trade policy which is one of the most important instruments for the fulfillment to purpose of balance of trade to be aimed at the integration with economic policy of country and accordance with the developments of world trade trends with the practices of strategic planning and annual report that are changes subjects in public finance management. However, success of these practices related with not only renewing of institutions and rules and changing mentality but also structural qualities in the changing areas. Problems with the structural qualities are erect barriers on changing. As a result, as a decision maker in public economy, government has important missions in this respect.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :