Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Isparta ilinde sağlık hizmetlerinden yararlananların özelleştirme uygulamalarına karşı tutumlarına yönelik ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, yarı kamusal mal ve hizmet olan sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin yaygınlaştırılması karşısında hizmetten yararlananların algılarını, Isparta özelinde ortaya koyarak değerlendirmektir. Çalışmada yöntem olarak anket seçilmiştir. Belirlenen sorular Isparta ilinde faaliyet gösteren üniversite, devlet ve özel hastaneler ile özel polikliniklerden hizmet alan hastalara yöneltilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler "SPSS for Windows" programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sağlık hizmetlerinden yararlananların özelleştirme uygulamalarına yönelik önemli çekinceleri olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The objective of the study is to evaluate the perceptions of service beneficiaries in the case of Isparta for the dissemination of the privatisation of health services that is semi-public good and service. In the study, a survey methodology is applied. The questions are asked to those patients taking service from university, public and private hospitals and private polyclinics operating in Isparta. The data gathered are analyzed through "SPSS for Windows" software. As the result of the study, it is determined that those health service beneficiaries have significant question marks in their minds against privatization practices.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :