Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internetle değişen siyaset pazarlaması: dünyadan örneklerle yeni trendler

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet, siyaset ve pazarlama ilişkisine yeni bir boyut kazandırarak, son yıllarda siyasi iletişim ve kampanyaların gerçekleştirildiği popüler bir yer haline gelmiştir. Günümüzde siyaset pazarlamasının önemli bir aracı haline gelen internet, siyasi parti, aday ve liderler açısından seçmenlere ulaşmada, ideoloji ve fikirlerin yayılmasında, destek ve parasal kaynak sağlamada yeni fırsatlar sunarken; seçmenler açısından parti politikalarını öğrenmede, adaylara ulaşmada ve görüşlerini iletmede büyük olanaklar sağlayarak siyasi iletişim ve etkileşimi güçlendirmektedir. Bu çalışmada amaçlanan siyaset pazarlamasında internet ile birlikte yaygınlaşan yeni trendlerin ortaya konmasıdır. Bu doğrultuda siyaset pazarlamasında internetle ortaya çıkan yeni trendler dünyadan uygulama örnekleriyle ele alınmış ve bu trendlerin siyaset pazarlamasına getirdiği yeni açılımlar üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

In recent years, Internet, by giving a new dimension to the relationship between politics and marketing, has become a popular environment where political communication and campaigns are being fulfilled. Internet, which has become an important tool of political marketing nowadays, offers new opportunities in reaching to the voters, spreading the ideologies and thoughts, providing support and monetary resource in terms of political parties, candidates and leaders; whereas, in terms of voters, it offers big opportunities in getting to know the politics of parties, reaching the candidates and delivering the views. And in this way, it strengthens the political communication and interaction. The aim of this study is to examine the new trends which have become widespread with the Internet in political marketing. In this context, the new trends emerging with the Internet in political marketing have been handled with the help of sample applications from the world and the new expansions brought by these trends to political marketing have been emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :