Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Içsel ve dışsal doyumun örgütsel bağlılığa etkisi: eskişehir üretim sektörü örneği

Yazar kurumları :
ESOGÜ İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yaşamlarını devam ettirebilmek için çalışmak zorundadır. Bu zorunluluk karşısında kişilerin yaptıkları işten doyum sağlamaları örgüte ve kendisine karşı avantaj sağlayacak, hayata bakış açıları belirlenecektir. Çalışanın işini severek yapması kendini örgütün bir parçası olarak görmesine ve örgüte bağlılığına neden olacaktır. Bu çalışmanın amacı, Eskişehir üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan işçilerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek, çalışanların iş doyumunun örgütsel bağlılıklarını ne ölçüde etkilediğini tespit etmektir. Araştırmaya katılanların demografik özellikleri de belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; içsel ve dışsal doyumun, duygusal ve normatif bağlılığı etkilediği, devam bağlılığına bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

People need to work for meeting their needs and continuing their lives. In relation to those necessities people need to be satisfied from the job they do and determine a view of life which can provide an advantage both for themselves and the organization. If employee does his/her job willingly this will cause to make him/her be a part of the organization and be loyal to it. The purpose of this study is to determine job satisfaction of the workers of Eskişehir's production sector and also to determine how employees job satisfaction can effect organizational commitment. The demographic features of the participants of the research are established as well. According to the results achieved by the research; internal and external satisfaction effects emotional and normative commitment and they have no effects on continuation commitment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :