Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görsel sanatlar (resim-iş) öğretmenlerinin motivasyonlarını etkileyen faktörler: konya örneği

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
878
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmayla Görsel Sanatlar öğretmenlerinin motivasyonunu etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılarak, hangi faktörlerin motivasyonu artırdığı, hangilerinin düşürdüğü ortaya konulacaktır. Motivasyon ve etkileyen faktörlerin incelendiği bu araştırma hedeflerine ulaşmak için; benzer konularda yapılmış çalışmalar analiz edilmiştir. İncelemeler sonucunda; resim-iş öğretmenlerinin motivasyonu konusunda bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Oluşturulan veri toplama sistemi; Konya merkez ilçelerindeki (Meram, Selçuklu, Karatay ilçeleri) kamu ve özel ilköğretim okullarında görev yapan ve ankete katılmak isteyen 110 Görsel Sanatlar öğretmenine uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin istatistik analizi sonucunda, verilerin; frekansı, yüzdesi, aritmetik ortalaması, standart sapması, t-test sonucu, tek yönlü varyansı bulunmuştur. Veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Görsel Sanatlar öğretmenlerinin motivasyonunu etkileyen faktörler arasında bu makalede ele alınan ; "cinsiyet", "kıdem", "kurum türü" değişkenlerinde anlamlı farklar görülmüştür. Bunun yanında "eğitim kurumu" değişkeninde beklentilerin tersine anlamlı bir fark görülememiştir.

Özet İngilizce :

In this study motivation factors which increase or decreases the art teachers' motivation were wanted to be determined. In order to perform the selected research, earlier studies had been evaluated to select pointed survey parameters. After preparation of data collecting system and survey questionnaire, the survey had been executed and the data obtained from 110 art teachers worked at state and private owned primary schools in Konya city. The results of this research are then presented here according to their frequency, percentage, arithmetic average (mean), standard deviation, t-test, variance values. These data were tested at the level p<0,05 values in analyses. After the tests, it was observed that, some parameters effecting the surveyed art teachers' motivation meaningfully. These parameters are art teachers' gender, age, expertise (skill) and organization type (job place). On the other hand it was not observed meaningful difference over average values for the type of schools' governing board. This parameter was unexpectedly not effecting the art teachers' motivation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :