Yıl 2018, Cilt: 20 Sayı : 3 Sayfalar 578 - 607 2018-09-27
FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜNDE FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Nuray DEMİREL ARICI,Nihal ALTUN
11 261

Öz Günümüzde birçok işletme sürdürülebilirlik faaliyetlerinde bulunmakta ve bu faaliyetleriyle ilgili bilgileri paydaşlarına sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla sunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, 2011-2015 yılları arasında Türkiye’de finansal hizmetler sektöründe sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilgili finansal olmayan bilgilerin raporlanma düzeyini tespit etmek ve çalışma dönemi itibariyle bu bilgilere ilişkin trendleri ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada, seçilen bankaların sürdürülebilirlik raporları belli kategoriler dahilinde sistematik olarak incelenmiş ve sonuçlar raporlanmıştır. Ayrıca her bir bankanın belirlenen kategorileri ilk yayınladıkları sürdürülebilirlik raporları ile son yayınladıkları sürdürülebilirlik raporlarındaki açıklama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı bağımlı iki örneklem t-testi ile test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, "kadın" ve "iş sağlığı ve güvenliği" kategorilerinin açıklanma düzeyinde anlamlı bir artış yaşandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sürdürülebilirlik raporlaması, bankalar, finansal olmayan bilgilerin raporlanması
Ada, A.A. ve Kılıç, Z. (2014). Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Bankacılık: AB ve Türkiye’deki Uygulamalar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (42): 203-212.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 27 Eylül 2018
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar Orcid : 0000-0002-0504-426XYazar: Nuray DEMİREL ARICI (Sorumlu Yazar)Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey Yazar: Nihal ALTUN Kurum: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2018


Makalenin Yazarları
Nuray DEMİREL ARICI
Nihal ALTUN