Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelir seviyeleri farklı illerde eğitimin ekonomik büyümeye etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerinin gerçekleşmesi ve devamlılığını sağlayan önemli bir değişkendir. Bu çalışmada 1990-2001 yılları arasındaki dönemde Türkiye geneli ve 81 il içinde gelir seviyesi en yüksek ve en düşük illerinin yaptığı eğitim harcamaları ile ekonomik büyümeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Eğitim harcamaları toplam, ilköğretim ve ortaöğretim olarak üç grupta toplanmış ve panel veriler yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında; Türkiye geneli ve diğer bütün bölgelerde toplam, ilköğretim ve ortaöğretim harcamaları katsayıları, daha önceden yapılmış olan ekonomik çalışmalarda da belirtilmiş olduğu gibi, pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Kişi başına düşen GSYİH sıralamasına göre, en düşük gelir seviyesindeki illerde ortaöğretim, gelir seviyesi en yüksek illerde ise ilköğretim harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi daha büyük çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Education has been an important determinant of economic growth in both developed and developing countries. In this study, relationship was examined between education expenditure and economic growth between 1990-2001 for all provinces, for the richest provinces and for the poorest provinces groups. Panel data approach was used in order to analyze the relationship between total, primary and secondary level education expenditures and regional economic growth. All econometric results showed that total, primary and secondary education expenditure coefficients, consistant with previous economic studies, were statistically positive and significant. For the lowest per capita GDP level provinces secondary education expenditures have higher effect on economic growth, while the highest per capita GDP level provinces primary education expenditures have higher effect on economic growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :