Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Faiz oranındaki bir artış cari işlemler açığını artırır mı?

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
676
DOI :
Özet Türkçe :

Cari işlemler açığı, günümüzde ülke ekonomilerinin karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) küresel krizden sonra cari işlemler açığında meydana gelen hızlı genişlemeyi finansal istikrar için bir risk olarak görmektedir. Bu nedenle TCMB, yeni bir para politikası uygulamaya koymuştur. TCMB'nin geleneksel para politikası uygulamaları yanında başka araçları da kullanmasının ana nedeni, politika faizindeki bir artışın kur kanalı ile cari işlemler açığını daha da artıracağı yönündeki algısından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, "Türkiye Ekonomisi için politika faiz oranında meydana gelecek bir artış cari işlemler açığını artırır mı?" sorusuna yanıt aramaktadır. Çalışmada Türkiye Ekonomisi için, dört değişkenli SVAR modeli 1988:01-2010:04 dönemi için tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, söz konusu dönemde kredi kanalının kur kanalından daha baskın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, politika faizindeki bir artışın kredi kanalı vasıtasıyla cari işlem açığını azaltacağını ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The current account deficit now has become one of the major problems facing the national economies. Following the global crises, Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) has been considering the rapid widening of the current account deficit as a risk for financial stability. Therefore, CBRT has implemented a new monetary policy. The major reason beyond using traditional monetary policy along with the other tools is the perception of which an increase in the policy interest rate leads to an increase in the current account deficit. This paper seeks to answer the question: "Does an increase in the policy interest rate increase current account deficit in Turkey". Four-variable SVAR model is estimated for the period 1988:01-2010:04 in Turkish economy. In this study, it is found that the credit channel is more dominant than the exchange rate channel for mentioned period. This finding puts forward that an increase in the policy interest rate decreases the current account deficit through the credit channel.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :