Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyon hedeflemesi stratejisine genel bir bakış: 2002-2011 türkiye deneyimi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı özellikle gelişmekte olan ülkelerde kronik hale gelen yüksek enflasyon ile mücadelede uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi stratejisini genel anlamda incelemek ve Türkiye'deki uygulamasını değerlendirmektir. Bu çalışmada enflasyon hedeflemesi stratejisini yürüten Merkez Bankalarının uygulamalarına ve sorumluluk alanlarına da yer verilmiştir. Bu anlamda, çalışmada enflasyon hedeflemesi kavramı, esasları, önkoşulları, avantajları ve dezavantajları ile dünyadaki gelişmiş ülke örnekleri ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye'deki enflasyon hedeflemesi stratejisi ayrıntılarıyla incelenmiş ve stratejinin ortaya çıkardığı sonuçlar farklı açılardan değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to study the inflation targeting strategy in a general framework as a primary tool to fight with the inflation which has become a chronic problem especially in developing countries and to evaluate its practice in Turkey. This study also covers the practices and responsibility areas of central banks which carry the inflation targeting strategy. The study signifies the meaning of inflation targeting, its basics, preconditions, advantages and disadvantages and the examples of developed country experiences. This study also examines the details of Turkish inflation targeting strategy and its consequences by different angles.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :