Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cinsiyet değişkeni bağlamında harcama alt grupları ve gelir ilişkisi: dumlupınar üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Kütahya İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

İktisat biliminin en önemli konuları arasında yer alan gelir ile tüketim ilişkisi her dönem güncelliğini korumuş ve birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada tüketim yapısı itibariyle özel tüketici konumunda olan üniversite öğrencilerinin harcama yapıları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine uygulanan anketlerden elde edilen veriler yardımıyla cinsiyet faktörünün tüketim tercihleri üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin tüketim (harcama) bütçesi içinde yer alan 9 ayrı harcama grubunun Engel fonksiyonları tahmin edilmiştir.

Özet İngilizce :

The relationship between income and consumption is one of the most popular subjects of economics that protects its popularity and became study to many subjects. In this study, expenditure structure of university students, who are special consumer because of their consumption structures, tried to be estimated. Using data obtained from surveys on Dumlupinar University's students, sex variable's effect on consumption preferences are analyzed. Additionally, Engel Functions of nine different expenditure groups which are listed in their expenditure budget are explained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :