Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir menzil defterine göre iii. osman dönemi nde yapılan atamalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih kaynaklarına daha çok kişiliği nedeniyle konu olan III. Osman (1754-1757) dönemi hakkında çok fazla bilgi yoktur. Bu çalışmaya vesile olan ana kaynak Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 57 numaralı mühimme defteridir. Bu defter, diğer mühimme defterlerine göre içeriği bakımdan farklı olması nedeniyle dikkat çekmiştir. 57 numaralı mühimme defteri, içerdiği kayıtlar bakımından daha çok bir menzil defterine benzemektedir. Defter sayesinde, yol güzergâhları üzerindeki hareketliliklerden yararlanarak o döneme ait atamalar hakkında bilgi edinebilmekteyiz. Çalışmamızda beylerbeyi, sancakbeyi ve değişen memuriyetler kanalıyla ülkede cereyan eden siyasi olaylar ve atamalarda kullanılan yöntemlerin özellikleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu nedenle çalışmamız özellikle teşkilat tarihi açısından bir değer ifade etmekte olup, menziller kanalıyla III. Osman dönemine açıklık getirmeyi hedeflemektedir.

Özet İngilizce :

There is little knowledge about the period of Osman III (1754-1757) which mostly becomes the subject of historical talks regarding his personality. The main source of this study is the mühimme registers of number 57 of the Prime Ministry Ottoman Archives. This register is unique in terms of its contents, since it has registries look like those of menzil defters. Taking advantage of its contents about the movements on the routes, it can be possible to get some information respecting the new appointments of the period. In this study, by looking at the appointments of Beylerbeyi, Sancakbeyi and other officials, the main characteristics of the appointments and the political affairs will be analyzed. Therefore, this study is important also in terms of the history of state structure and organization and tries to shed some lights on the period of Osman III.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :