Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ar-ge harcamaları ve ihracat ilişkisi: oecd ülkeleri panel veri analizi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1, Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
556
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni büyüme teorilerinin merkezinde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghion-Howitt (1992, 1998) tarafından geliştirilen Ar-Ge tabanlı modeller eksik rekabeti büyüme modellerine dahil etmişlerdir. Bu çalışma Ar-Ge harcamaları ile genel ihracat, bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatı ve ileri teknoloji ihracatı arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Panel veri tekniği kullanılarak yapılan analizlerde OECD ülkeleri için Ar-Ge ile ihracat arasında pozitif ve yüksek oranlı bir ilişki olduğuna yönelik bulgular elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

R&D expenditure is the key element in the new growth theories. Growth models have been developed by Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) and Aghion-Howitt (1992, 1998) contain monopolistic competition. In this study we eximine relationship among R&D expenditures and exports, ICT, high-tech exports. We found positive and high correlation between R&D and export by using panel data analysis for OECD countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :