Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

16. yüzyıl divan edebiyatında çok yönlü bir isim: mecdî mehmed efendi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de Anayasa ve parlamento kavram ve kurumları, 19. yüzyılın sonlarında doğru Osmanlı İmparatorluğu'nu dağılmaktan kurtarmak çabaları esnasında, siyasi partiler ise İkinci Özet: Mecdî Mehmed Efendi, edebiyatın nazım ve nesir olmak üzere her iki kolunda da eser vermiş, tezkirelerde âlim, nâsir ve şâir olarak nitelendirilen bir isimdir. Onaltıncı yüzyıl edebiyatında Edirne'de yetişen âlim ve şâirler arasında önemli yere sahiptir. Asıl şöhretini Şakâyık-ı Nu'maniyye'nin tercümesi olan Hadâiku'şŞakâik ile yapmıştır. 16. Yüzyılda Çok Yönlü Bir İsim: Mecdî Mehmed Efendi adlı çalışmamızda Mecdî'nin hayatı, edebi şahsiyeti ve eserlerinin yanı sıra onun arka planda kalmış olan şairlik yönü Millet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum Eserler 398 numarada bulunan mecmuada yer alan gazellerinden hareketle dil-üslûp özellikleri çerçevesinde tanılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Mecdî Mehmet Efendi, who has completed his literature on both branches of verse and prose; was a savant, poet and author. Mecdi, has an himportant position among the 16th century poets and savants. He got his real fame with interpretation of Hadâiku'ş-Şakâ'ik which is the interpretation Şakâyık-ı Numaniyye. In the study "A multifaceted person in the 16th century: Mecdî Mehmed Efendi , Mecdî's life, his literary characteristics and works besides his poetic, aspect, which stayed more in the background than his proses, have been examined in terms of language and style through his gazelles in periodical in Millet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Proses Vol. 398.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :