Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ürün pazarlamasında doğrudan pazarlama anlayışının gelişme potansiyelini etkileyen değişkenler: izmir ilinde yaşayan tüketiciler üzerinde uygulama

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Çalısmanın amacı doğrudan pazarlama anlayısının tüketiciler tarafından algılanıs biçimi ve gelisme potansiyelinin belirlenmesidir. Çalısmada öncelikle doğrudan pazarlamanın genel yapısı ortaya konulmakta ve doğrudan pazarlamanın gelismesine etki eden kriterler belirlenmektedir. Belirlenen kriterler doğrultusunda doğrudan pazarlamanın potansiyelinin çoklu regresyon modeli formüle edilmektedir. Doğrudan pazarlamanın çoklu regresyon modeli sonuçlarına göre pazarda etkili olmak isteyen firmalara yol gösterilmektedir.

Özet İngilizce :

Aim of the study is to designate the consumers’ perception of direct marketing and its development potential. In the study firstly the general framework of direct marketing is stated and the criteria which affect the development of direct marketing are determined. In accordance with these criteria the multiple regression model of direct marketing potential is formulated. According to direct marketing multiple regression model, some guidelines are provided for the firms those wish to be effective in the market.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :