Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üreselleşme sürecinde türkiye’de turizm sektörüne sağlanan teşvikler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
288
DOI :
Özet Türkçe :

1947 yılında ticaretin ülkeler arasında gelismesi ile baslayan ve 1980 sonrasında da kısa ve uzun vadeli sermayenin dünya piyasalarına entegre olmasıyla devam eden küresellesme olgusunun, her sektörde olduğu gibi turizmi de dolaylı ya da doğrudan, olumlu ya da olumsuz bir sekilde etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, bir turizm ülkesi olan Türkiye’de de, küresel gelismelerle birlikte turizmin 1980 yılından sonra çok büyük gelisme gösterdiği, kalkınmada lokomotif görevi üstlendiği ve sonuçta değisik bir takım tesvik ve yatırımlarla desteklendiği görülmektedir. Böylece bu çalısmayla birlikte, küresellesme sürecinin meydana getirdiği ekonomik etkilerin ısığında, küresellesme ve turizm iliskisi, Türkiye’de turizm sektörüne sağlanan tesvikler ve tesviklerin önemi ile tesvik uygulamalarının genel bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Mevcut bilgilerin ısığında elde edilen bulgulara göre; küresellesme, Avrupa turizmi basta olmak üzere dünya turizmin büyük ölçüde gelismesine, ülkeler arasındaki rekabetin ve sunulan turizm ürününün kalitesinin artmasına ve eskiye oranla çok daha fazla insanın turizm hareketine katılmasına neden olmustur. Küresel hareketlerin hızlandığı 1980 sonrası ise, Türkiye’de çıkarılan tesvik yasalarının da büyük etkisiyle ülkedeki tesis, yatak ve turist sayısında önemli oranlarda artıs olduğu görülmektedir. Ancak, 1983- 1995 arasında çok etkili kullanılan tesvik mekanizmasının, özellikle 1995 sonrası ülke turizmini gelistirecek ölçüde ve yeterlilikte uygulanmadığı da bu çalısma sonucunda ortaya çıkan diğer bulgulardandır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :