Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin, deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (deü buca eğitim fakültesi örneği)

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü2
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amaçlarından biri, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşleri ve deneyimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Diğer amacı ise, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerinin ve deneyimlerinin yaşam doyumları ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışma gurubu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 298 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların sosyo demografik özelliklerini, şiddete ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen "Görüşme Formu" ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemek için "Yaşam Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. Sonuçlar, kadın öğrencilerin ekonomik özgürlük, kariyer, ev işleri gibi alanlarda, kadın erkek eşitliği düşüncesini daha çok benimsediğini göstermektedir. Ancak kadın katılımcıların dayak konusunda; toplumsal cinsiyet rolleri açısından evli kadınlara göre daha geleneksel görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Aile içinde şiddete maruz kalanların kalmayanlara göre, şiddete tanık olanların tanık olmayanlara göre yaşam doyumları anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur. Öğretmen adaylarının "kadına yönelik şiddetin önlenmesi" konusunda farkındalıklarını arttırmak, zihniyet dönüşümünü sağlamak, yasal süreçler ve haklar konusunda bilgi edinmelerini sağlayacak çalışmalara gereksinim olduğunu düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

One of the objectives of this study is to investigate the views and experiences of university students regarding violence against women in terms of several variables. The other is to investigate the relationship between university students' views and experiences and their life satisfaction levels. The research group is 298 prospective teachers who attend Dokuz Eylül University Buca Faculty of Education. In order to determine the participants' demographic characteristics and their views and experiences regarding violence against women, an interview form, designed by the researchers, was used. Also, a Life Satisfaction Scale was used to identify their life satisfaction levels. The results reveal that female students support men-women equality in terms of financial freedom, career and domestic works more than male students do. However, female participants were found to have more traditional views in comparison to married women in terms of gender roles in regard to physical violence (beating). Life satisfaction levels of students who experienced violence in family were found meaningfully lower than the life satisfaction levels of those who did not. Similarly, life satisfaction levels of students whom witnessed violence in family were meaningfully lower than those who did not. It is thought that studies increasing prospective teachers' awareness to prevent violence against women create a mentality change and inform them about their legal rights and legal processes are needed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :