Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kalkınma ajanslarınca hazırlanan bölge planlarına dair bir kritik: izka’nın izmir bölge planı (2010-2013) örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Planlama Uzmanı Devlet Planlama Teşkilatı1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Son on yıldır Türkiye'de bölgesel gelişme politikaları köklü bir değişim sürecine girmiştir. Yaşanan bu değişim çabaları, küresel gelişmelerin ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin etkileri ile yerel dinamiklerin buluşmasından kaynaklanmıştır. Son tahlilde küresel, bölgesel ve yerel ihtiyaçlarımıza cevap verebilmek adına DPT Müsteşarlığı yerelde Kalkınma Ajansları örgütlenmesine gitmiş ve böylece Düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajansları kurulmuştur. Kalkınma Ajansları bölgesel gelişmeyi hızlandırmak üzere stratejik planlama anlayışı içerisinde bölge planlarını hazırlamaktadır. Bu değişim sürecinde; bölge planlarının da niteliklerinde önemli değişiklikler meydana geldiği görülmektedir. Bu minvalde İzmir Kalkınma Ajansının eşgüdümünde hazırlanan İzmir Bölge Planı bu makalede olumlu yönleri ve noksanlıklarıyla kritik edilecektir.

Özet İngilizce :

Regional development policies in the last ten years, Turkey have been a long process of change. This change in the efforts of the global developments and the effects of European Union membership process is due to encounter with the local dynamics. The final analysis, The state planning organization has decided to establish the local development agencies respond on behalf of the global, regional and local needs and so that development agencies has been established at level 2 regions. Development Agencies prepare the regional plans to accelerate regional development in the understanding of strategic planning concept. At this process of change, significant changes occurred in also features of regional plans. In this direction, the writer will analyze Izmir Regional Development Plan prepared by IZKA in this paper by taking into account to its positive and negative aspects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :