Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The analysis of the learning strategies utilized by students in music class in terms of some psychosocial variables

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Bornova Koleji2
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of the study was to bring up learning strategies in music used by 4th, 5th and 6th graders in primary schools in terms of some psychosocial variables. This study is important as it lights the way for the future of our education system and specially strategy teaching in music. The problems and their possible solutions faced during learning of the music were represented. The Sample of this study was composed of totally 200, 4th, 5th and 6th graders in two different primary schools from İzmir-Bornova. The method of the study was Survey model. The opinions of the students regarding their strategies of learning music were gathered by the triple Likert type scale called "Scale for Strategies of Learning Music" which was developed by Kocabaş (1998b). The data analysis was computed under SSPS 15.0 program by using T-test and one way variance. The reliability of the scale of this study was 0,83. As a result of this study, it was observed that gender; school types, the existence of musical education outsources, a person in the family having musical background or playing a musical instrument were effective on the opinions about the strategies followed and used by students during learning music.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı İlköğretim okullarında okumakta olan 4. ,5. ve 6. sınıf öğrencilerinin kullanmakta oldukları müziği öğrenme stratejilerini bazı değişkenler açısından ortaya koymaktır. Bu nedenle müzik öğretiminde strateji öğretimi için önemli görülmekte ve müzik eğitiminde karşılaşılan problemlere olası çözüm önerileri sunulmaktadır. Araştırmanın örneklemini İzmir-Bornova'daki devlet ve özel ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan toplam 200, 4., 5. ve 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma yöntemi betimsel tarama modelidir. Öğrencilerin müziği öğrenme stratejilerine ilişkin görüşleri Kocabaş (1998b) tarafından geliştirilen, Likert tipi, "Müziği Öğrenme Stratejileri Ölçeği" ile elde edilmiştir. Araştırma verileri, SPSS 15.0 programında T-testi ve varyans analizi ile analiz edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği 0,83'tir. Bu araştırmanın sonucu olarak, cinsiyet, okul türü, okul dışında müzik eğitimi alıp alma durumları, ailede müzik eğitimiyle ilgilenen kişilerin olup olmaması, bir çalgı çalıp çalmama durumlarına gore öğrencilerin kullandığı müziği öğrenme stratejilerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :