Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sorumlulugun araçlarından biri olarak sosyal etiket

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalısma Ekonomisi1
Görüntülenme :
265
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda gündemde olan sosyal sorumluluk isletmelerin varlıklarını devam ettirmek için zorunluluk haline gelmistir. Bu gün artık isletmelerin kendi amaçlarının ötesinde toplumun her kesimine ve çevreye karsı önemli bir yükümlülüge sahip olması düsüncesi giderek yaygınlasmaktadır. İsletmenin paydasları ile iliskilerinde kendisinden beklenen zorunlu yükümlükleri (yasal) ve sorumlulukları (gönüllü) kapsamaktadır. Sosyal politikanın dısında yeni bir kavram olarak ortaya çıkan sosyal sorumlulugun farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar yasal, etik, stratejik ve hayırsever olarak açıklanabilir. Yasal olanı resmi (zorunlu) sosyal politika ile özdeslesmektedir. Digerleri ise, mevzuatın üstünde sorumluluk üstlenme anlamına gelmektedir. Yasa üstü (gönüllü) isletme sosyal politikası olarak nitelenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the recent years, social responsibility became a must for companies in order to sustain their existence. It is spread out that companies have important obligations towards every part of the community and environment beyond their own corporate motto. Social responsibility covers the mandatory obligations (legal) and responsibilities (voluntary) which are expected from the company throughout its relations with the stakeholders. Social responsibility ,that has emerged as a different concept besides social policy, has different types.These can be explained as legal, ethic, strategic and philanthropic. The legal one identifies with official (obligatory) social policy. The others mean that a responsibility which is over the regulations is taken. Responsibility which is over the regulations (voluntary) can be described as corporate social policy. Corporate Social Policy (social responsibility) which is over the regulations (voluntary) can be realized by using some tools. Official social policy tools of companies are identified by regulations. This subject is not the interest of this article’s scope.Voluntary social policy (responisbility) tools are shaped within the application. Besides the fact that there are no certain standards to define if the company acts responsibly in the social way or not, social label can be identified as a tool.

Anahtar kelimeler :

Social ,

Tag ,

Law ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :