Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal güvenlik sistemi açısından güvenceli esneklik

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Güvenceli esneklik olgusu, işçi ve işveren taraflarını eş zamanlı olarak ilgilendiren ve etkileyen bir niteliğe sahiptir. Kavram, özgün bir takım koşullar ile somutlaşmaktadır. Söz konusu koşullar; uygun yasal temel, aktif işgücü piyasası politikaları, yaşam boyu eğitim ve sosyal güvenlik sistemidir. Çalışmada, güvenceli esneklik olgusunun sosyal güvenlik sistemleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, güvenceli esnekliğin içerdiği gelir ve bağdaştırma güvenceleri sosyal güvenlik sistemleri bağlamında ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

Flexicurity is a fact that synchronically interests and impresses employee and employer. Flexicurity fact becomes concrete with some genuine provisions. This provision is appropriate law framework, active labour market policies, lifelong learning and social security system. In this study, it is aimed to analyze flexicurity fact in the context of social security systems. In this reasons, income security and combination security are explicated through social security systems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :