Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şirketlerin hayatta kalma kabiliyetleri: imkb örneği

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1, Ankara Üniversitesi2, Doktora Öğrencisi Ankara Üniversitesi3
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal piyasalarda meydana gelen bir krizin reel piyasaları da etkilemesi kaçınılmazdır. Kriz süreçlerinde ve sonrasında şirketlerin hayatta kalabilmeleri, borç yapıları ve faaliyet kararları ile doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan borsada işlem gören şirketlerin borç/özkaynak yapıları ile faaliyet kararları arasındaki uyum, özellikle kriz dönemlerinde şirketlerin hayatta kalma kabiliyetleri açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada da Türkiye'de İMKB Sınaî Endeksine kayıtlı 142 şirketin 2007 krizi öncesi ve sonrasında hayatta kalma kabiliyetleri Veri Zarflama Analizi yoluyla incelenmiştir. Analizde ölçeğe göre sabit getiri yaklaşımı kullanılmıştır. Kullanılan girdiler şirketlerin finansal yapılarıyla ilgili olurken, çıktılar şirketlerin faaliyet kararlarıyla ilgilidir. Analiz sonucunda; kriz öncesinde inceleme konusu olan 136 şirketin 18 tanesi göreli etkin olarak tespit edilirken, kriz sonrasında bu sayı 24 olarak tespit edilmiştir. Bu durum İMKB Sınaî Endeksine kayıtlı şirketlerin borç yönetimi açısından kırılgan bir yapıya sahip olduklarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The crisis taking place in the financial markets inevitably affects the reel sector. Survival of the firms during or after the crises is closely related to their debt structures and operational decisions. In this respect, consistency between debt/equity structures and operational decisions of the listed companies is crucial in terms of their survival-ability, particularly during the crisis periods. This paper examines survival ability of the 142 firms registered to the İstanbul Stock Exchange (ISE) Industrial Index both before and after the crisis. Constant returns to scale approach is used in the analysis. While the input variables used are related to the financial structures of the firms, the output variables refer to the operational structures of the firms. Of the 136 firms from the sample whose analyzable data was accessed, 18 are found to be relatively efficient before the crisis. The number of relatively efficient firms rises to 24 after the crisis. This situation leads to a conclusion that the firms registered to ISE Industrial Index are vulnerable in terms of debt management

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :