Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sa 8000 sosyal sorumluluk standardı ile is yasamı kalitesi arasındaki iliski

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal sorumluluk bir örgütün tüm asamalarda, meydana çıkabilecek olan zararlı faaliyetleri sınırlayan, ortamı koruma ve gelistirme konusundaki yükümlülükleri olarak ele alınabilir. Daha etkin çalısma kosulları yaratma çabası ise is yasam kalitesi olarak degerlendirilebilir. Bu belirlemelerden yola çıkılarak, sosyal sorumluluk ve is yasam kalitesi arasındaki iliskinin analizi ile ilgili, özellikle sosyal sorumluluk kriterlerini uygulayan kurumlarda yapılacak olan çalısmaların önemli sonuçlar verebilecegi düsünülmüstür. Buradan hareketle ilgili yazın taranmıs ve her iki degisken arasında iliskiyi analiz eden bir çalısmaya rastlanmamıstır. Bu nedenle, çalısmanın varsayımları öncelikle örgütlerde çalısan bireylerin sosyal sorumluluk algılamalarının ölçülmesi ve buradan hareketle de sosyal sorumluluk ile is yasamı kalitesi arasındaki iliskinin saptanmasına yönelik olusturulmustur. Yapılan istatistiksel analizlerle verilerin yapısal geçerliligi ve güvenilirligi ortaya konmustur. Daha sonra yapılan regresyon analizinde SA 8000 standardının en önemli degiskenleri olan ücret hakları ile saglık ve güvenlik degiskenleri, aynı zamanda is yasam kalitesi bagımlı degiskenini de en iyi açıklayan faktörler olarak çıkmıstır. Ayrıca sosyal sorumlulugun bagımsız degiskenlerinin, is yasam kalitesini daha fazla etkiledigi saptanmıstır.

Özet İngilizce :

Social responsibility can be regarded as responsibilities of an organisation for limiting harmful activities that may occur at all levels and responsibilities related to the protection and development of environment. Attempts for creating more effective working conditions can be considered as work-life quality. Taking these into consideration and with regard to the analysis of the relationship between social responsibility and working life quality, it is thought that studies conducted especially in organizations applying social responsibility may yield significant results. As a result of a literature survey, it is found out that there is no precedent study in this aspect. Therefore, hypotheses of the study are envisaged for measuring perceptions of employees about social responsibility and for identifying the relationship between social responsibility and work life quality. Validity and reliability of the study are proved by statistical analyses. Variables about rights of wage, health and security appeared as the most significant variables of the SA 8000 Standard as well as the variables which best explain the dependent variable of work life quality. Apart from this, it is found out that social responsibility affects these independent variables and work-life quality. Improvement in the factors influencing social responsibility brings about increase in work life quality. Additionally, with regard to increasing work-life quality, it can be argued that meeting hygienic factors are the current ones in our country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :