Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müşterilerin bireyselleştirilmiş hazır giyim ürünlere karşı duyarlılıkları üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Bireyselleştirilmiş kitlesel üretim, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayıp müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmaya çalışan önemli bir stratejidir. Ancak, müşterilerin her ürün grubu için bireyselleştirmeye ihtiyaç duymamaları, firmalar için müşterilerin bireyselleştirilmiş ürünlere karşı olan duyarlılık düzeyinin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. İhtiyaçların benzersizliği, müşteri fedakarlık aralığı, müşterilerin bireyselleştirilmiş ürünleri kullanmaya hazır olması ve demografik değişkenler bu duyarlılık düzeyini etkileyen faktörler olarak çalışmada ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı, bu değişkenlerin ele alınan örneklemin, bireyselleştirilmiş hazır giyim ürünlerine karşı duyarlılığı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Yapılan analiz sonuçları ise ihtiyaçların benzersizliği, fedakarlık aralığı ve müşterilerin bireyselleştirilmiş hazır giyim ürünlerini kullanmaya hazır olma değişkenlerinin bireyselleştirilmiş hazır giyim ürünlerine karşı duyarlılığı etkilediğini göstermektedir. Demografik değişkenlerden ise sadece cinsiyetin duyarlılık seviyesi üzerinde bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

Mass customization is a very important strategy for firms in satisfying the needs and wants of the customers. However, due to the fact that customers may not have a need for customization to all product types, it is necessary for firms to investigate the degree of sensitivity of customers toward customized products. Uniqueness of needs, sacrifice gap, and customers‟ readiness are the factors that are proposed as affecting the sensitivity level in this study. The intention of this article is to analyze the relationship of these factors with the sensitivity level of the respondents in Izmir. Furthermore, the changes in the sensitivity level regarding demographic characteristics of the respondents are analyzed. The results prove that all of the three variables (uniqueness of needs, sacrifice gap, and customers‟ readiness) have a positive influence on customers‟ sensitivity level toward customized apparel products although only “uniqueness of needs” and partly “customers‟ readiness” are found to significantly explain the changes in the sensitivity level. In addition, all of the three variables significantly explained the sensitivity level though only gender is found to affect the level of sensitivity among demographic variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :