Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mersin'de kadın girişimcilerin iş yaşamını etkileyen faktörler

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm 8$letmecili*i ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Kadn girişimcilerin iş yaşamında etkili olabilmelerinin; onlarn kişilik özelliklerine, bilgi ve becerilerine, işlerini yürütmede karşılaştklar sorunlar ve bu sorunlar çözebilmelerine, eğitilmelerine ve desteklenmelerine bağıl olduğu varsaylmaktadr. Ayrca, başarların artran ve snrlandran faktörlerin de iş yaşamlarndaki etkiliklerini etkileyebileceği düşünülmektedir. Kadnlarca kurulan ve/veya ortak olunan işletmelerde, kadnlarn iş yaşamlarn etkileyen sözü edilen faktörlerin bir değerlendirmesini yapmak amacyla keşifsel nitelikte bir araştrma yaplmıştr. Araştrmada ayrca, kadn girişimcilerin iş yaşam dışında neler yaptklarna, gelişebilmeleri için kendi önerilerine ve iş yaşamna atldktan sonra değişken konumuna da yer verilmiştir. Araştrma kapsamna Mersin’de faaliyet gösteren kadn girişimciler alnmıştr. Veriler, geliştirilen bir anket ile, kartopu örnekleme yöntemi kullanlarak toplanmıştır. Anket uygulamas, bizzat araştrmac tarafndan Mersin şehir merkezinde 600 dolaynda olduğu tahmin edilen kadn girişimcilerden 200 kişiye gidilerek gerçekleştirilmiştir. Araştrma bulgularna göre, iş yaşamında etkili olabilmede gerekli kişilik özelliklerinden özgüven, dürüstlük, risk üstlenme ve cesaret ön plana çkmaktadr. Olmas gereken bilgi ve becerilerden ise; iş yaşamn, insan ilişkilerini, pazarlama ve satış bilme, etkili bir iş yaşam için önemli faktörler olarak sralanmaktadr. Kadn girişimciler, özellikle verimlilik ve kalite artrma, iletişim, finansman ve satn alma konularnda eğitim gereksinimi duymaktadrlar. Kaliteli iş yapma, disiplinli çalışma ile yenilikleri ve gelişmeleri izleme başarı artran unsurlar olarak görülürken; makro nedenler, finansal yetersizlikler ve haksız rekabet başarı snrlandran en önemli faktörler olarak ifade edilmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :