Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde işletmelerin finansal kararlarını etkileyen temel dinamiklere totaliter bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Đsletmeler açık sistem olmaları nedeniyle sürekli çevreleri ile etkilesim halindedirler. Çevresel kosullar ise sürekli ve hızlı bir sekilde değisim göstermektedir. Bu değisime paralel olarak, isletmeler de reaksiyon sergilemektedirler. Küresel rekabete ayak uydurulması, isletmenin sürekliliğinin sağlanabilmesi, örgütsel ve toplumsal amaçlara ulasılması muhasebe ve finansman islevinin önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Günümüzde bilgi ve üretim teknolojilerinde yasanan hızlı değisim, küresellesme, ekonomi, yasalar, ekoloji, kültür, eğitim olguları muhasebe ve finansman ile etkilesim içinde olan temel dinamiklerdir. Bu çalısmada muhasebe-finansman islevinin, günümüzde yasanan hızlı değisim sürecinde etkilendiği temel dinamikleri ve bu dinamiklerin birbirleri ile olan etkilesimlerini ele alarak değerlendirmeler yapılmıstır. Çalısmanın amacı, küresellesme sürecinde isletmelerin finansal kararlarına etki eden temel dinamikleri bütüncül bir yaklasımla değerlendirmek ve bu dinamiklerin muhasebe finansman islevine katkılarını saptamaktır.

Özet İngilizce :

Firms as an open system always have an interaction with the environment. Environmental conditions are changing continuously and rapidly. In the line of these developments, firms give reactions. To keep in step with the global competition, sustain the firms’ life, reach the organizational and social goals increase the importance of functions of finance and accounting with each passing day. Today, rapid changes that can be seen in information and manufacturing technologies, the cases of globalization, economics, laws, ecology, culture, education etc. have all an interaction with the functions of finance and accounting as basic dynamics. In this study, the basic dynamics that effects the functions of finance and accounting in today’s changing environment and the interaction of these dynamics with one to another are studied. The aim of this study, to evaluate the basic dynamics that effect the firms’ financial decisions in globalization process with an totalitarian approach and to establish the contribution of these dynamics on the functions of finance and accounting.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :