Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konut tercihi ve sosyo-mekânsal ilişkilerde kültürel sermayenin rolü: koru sitesi ve or-an sitesi örnekleri üzerinden bir karşilaştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Ankara’daki sitelerde yaşayan bireylerin konut ve yer seçimi ile mekânsal tercihlerini belirleyen faktörler incelenmektedir. Bu bağlamda Ankara’da kent merkezindeki mahallelerden kentin yeni gelişme alanlarında bulunan site şeklindeki yeni yerleşimlere doğru yaşanan hareketliliğin bireylerin tercihleri ile olan ilişkisine odaklanılmaktadır. Söz konusu tercihlerin incelenmesinde Pierre Bourdieu’nün Sermaye Kuramı’nda tanımladığı kültürel sermaye kavramı kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Ankara’nın önemli site projelerinden olan Or-An ve Koru Sitelerinde yapılan derinlemesine görüşmelerle toplanmıştır. Bu verilerin analizi bireylerin gerek konut seçimlerinde gerekse kentsel mekânla olan ilişkilerinde yaşam boyu edindikleri kültürel sermayenin önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu iki sitede yaşayan bireylerin tercihlerinde ve sosyomekânsal ilişkilerinde görülen farklılaşma, homojen bir olgu gibi görünen siteleşme sürecinin gerçekte kültürel sermaye bağlamındaki farklılaşmadan etkilenerek farklı algı ve pratiklere yol açabildiğini ortaya çıkartmıştır.

Özet İngilizce :

In this article, the factors effecting the housing and spatial preferences of individuals living in the ‘site’ developments in Ankara are examined. In that context, it is focused on the mobility from the neighborhoods in central Ankara towards the new developments in the new growth areas, in terms of its relationship to the individual preferences. In the analysis of these preferences, Pierre Bourdieu’s concept of cultural capital as defined in his Theory of Capital was utilized. The data for this research was collected through in-dept interviews conducted in two main development projects in Ankara, namely Or-An Sitesi and Koru Sitesi. The analysis of data shows the significant effect of cultural capital accumulated throughout the individuals’ lives. On the other hand, the differentiation of preferences and socio-spatial relations between the residents of these two places reveals the fact that this process of mobility to live in ‘site’ developments is not a homogenous phenomenon as widely discussed. On the contrary, it is affected by the differentiation in cultural capital accumulations and lead to different perceptions and practices.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :