Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi ögretimi dersinin sınıf ögretmenligi anabilim dalı 3.sınıf ögrencilerinin fen ögretimindeki öz-yeterlik inançlarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, fen bilgisi ögretimi dersinin sınıf ögretmenligi anabilim dalı lisans programındaki ögrencilerin fen ögretimindeki öz-yeterlik inançlarına etkisini ortaya koymak amaçlanmıstır. Arastırma tarama modellerinden izleme yaklasımına uygun olarak düzenlenmistir. Arastırmanın çalısma grubunu; Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim Fakültesi İlkögretim Bölümü Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalında ögrenim gören 89 ögrenci olusturmaktadır. Arastırmanın verileri, “Sınıf Ögretmeni Adaylarının Fen Ögretiminde Öz-yeterlik İnancı Ölçegi” ve kisisel bilgi anketi ile toplanmıstır. Arastırmanın sonuçları sunlardır: Fen ögretimi öz-yeterlik inancı ve fen ögretiminde sonuç beklentisi alt faktörlerinin öntest ve sontest puanları arasında anlamlı fark bulunmamıstır. Fen ögretimi öz-yeterlik inancı ve fen ögretiminde sonuç beklentisi alt faktörleri; cinsiyete, lise türüne göre anlamlı farklılık göstermemistir.

Özet İngilizce :

This study aims to identify the effect of Science Teaching lesson of 3rd Grade Primary School Teaching Department students’ self-efficacy beliefs on science teaching. The research was designed convenient to observation approach of screening models. The sample of the research consists of 89 students from Elementary Education, Primary School Teaching Department of Ataturk Education Faculty of Marmara University. The data for the research is collected by the “Scale of Science Teaching Self- Efficacy Beliefs of Candidates of Primary School Teaching”, and by the personal information questionnaire form. The findings of the research are as follows: No significant difference was found between pretest and posttest scores of sub factors of science teaching self-efficacy beliefs and science teaching outcome expectancy. Sub-factors of science teaching self-efficacy belief and science teaching outcome expectancy exhibited no significant difference among gender, and type of high school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :